INVITAS VOOR U ALS
ZAKELIJKE KLANT

Pensioenaspecten van de doelgroepen

Op deze pagina geven wij u een overzicht van de vele aspecten van pensioen, voor u als zakelijke klant. Per doelgroep staan hieronder veel voorkomende aandachtspunten.

Mocht uw specifieke vraag of situatie hier niet bij staan, neem dan gerust met ons contact op. Heel vaak blijkt dat wij u dan toch uitstekend van dienst kunnen zijn. 

 

EEN GREEP UIT VERSCHILLENDE INZICHTEN

Op deze pagina hebben we de situatie voor de verschillende groepen nader uiteengezet. Om u onnodig scrollen te besparen, kunt u eenvoudig op de naam van de betreffende groep klikken zodat u direct hier naar toe gaat.

INZICHTEN VOOR DE WERKGEVER
 • Inzicht over de introductie van een pensioenregeling aan directie/medewerkers/HR-afdeling.
 • Inzicht over de regeling aan medewerkers in een collectieve voorlichting of in individuele gesprekken.
 • Inzicht in de pensioenmaterie aan personeelsadviseurs / HR-afdeling door pensioentrainingen.

INZICHTEN VOOR UW WERKNEMER(S)

 • Inzicht in de pensioenregeling.
 • Inzicht in de pensioenopbouw en de keuzemogelijkheden.
 • Inzicht in de gevolgen van een eigen bijdrage.
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor de partner/het gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
 • Inzicht in de gevolgen van een eventuele waardeoverdracht.
 • Inzicht in de gevolgen voor het inkomen later bij een echtscheiding.
 • Inzicht in het individuele pensioenportaal van de pensioenuitvoerder.

De Pensioencoach helpt bij en geeft:

 • inzicht in de juiste keuze en aankoop van uw pensioenuitkeringen.
 • inzicht in de samenhang tussen de verschillende inkomensonderdelen zoals pensioenen, lijfrenten en stamrechten.
 • inzicht in de verschuldigde belastingen.
 • inzicht in de gevolgen bij overlijden.
 • inzicht in verschillende onderdelen van het erfrecht.
 • inzicht in andere zaken die persoonlijk van belang kunnen zijn.

.

INZICHTEN VOOR DIRECTEUR GROOT-AANDEELHOUDER
 • Inzicht in de situatie van het Pensioen in Eigen Beheer (indien nog van toepassing).
 • Inzicht in de kosten van afstorting van de pensioentoezegging.
 • Inzicht in de situatie van de Oudedagsverplichting.
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor uw partner/gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
 • Inzicht in de verschillen tussen actuariële en commerciële waardering.
 • Inzicht in afdekking financiële gevolgen bij meerdere directeuren in de onderneming.
 • Inzicht in de gevolgen voor uw inkomen later bij een echtscheiding.
INZICHTEN VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
 • Inzicht in lijfrenteberekeningen.
 • Inzicht in de mogelijkheden van de Oudedagsreserve.
 • Inzicht in stakingsfaciliteiten.
 • Inzicht in afdekking financiële gevolgen bij meerdere vennoten (bij VOF).
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor uw partner/gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
INZICHTEN VOOR COMPAGNONS
 • Inzicht in de risico’s voor compagnons.

InFO VOOR
DE WERKGEVER

DE VERSCHILLENDE INZICHTEN VOOR DE WERKGEVER
 • Inzicht over de introductie van een pensioenregeling aan directie/medewerkers/HR-afdeling
 • Inzicht aan medewerkers door individuele gesprekken
 • Inzicht aan personeelsadviseurs / HR afdeling door pensioentrainingen
 • Inzicht in de pensioenopbouw en de keuzemogelijkheden.
 • Inzicht in gevolgen van een eigen bijdrage.
 • Inzicht in de op te bouwen pensioenaanspraken gedurende het dienstverband.
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor de partner / het gezin van uw werknemer.
 • Inzicht in het werkgeversportaal van de pensioenuitvoerder.
WERKGEVER

De Wet Pensioencommunicatie is voor u van belang. Het doel van deze wet is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Van u wordt verwacht dat u uw werknemers actief informeert over de veranderingen op pensioengebied. Over veranderingen in de pensioenregeling zelf, maar ook bijvoorbeeld bij veranderingen als gevolg van speciale gebeurtenissen in het leven van uw werknemers.

Werkgevers en werknemers hebben dus steeds meer behoefte aan eenvoudige en duidelijke voorlichting over de aanwezige pensioenregeling en alles wat hiermee te maken heeft. U heeft een wettelijke zorgplicht. U moet uw werknemers tijdig en continu informeren over de aanwezige pensioenregeling en eventuele wijzigingen. Maar u vindt u het toch ook belangrijk dat uw medewerkers weten wat u voor hen geregeld hebt? Dat u (een aanzienlijk deel van) de pensioenpremie betaalt? En dat u uw werknemers goed hebt geïnformeerd voor zaken die in de pensioenregeling juist niet zijn geregeld? U voorkomt hiermee mogelijk veel persoonlijke drama’s, wanneer uw werknemer iets overkomt. En dat kan ook tijdens het werk gebeuren. U wilt uiteraard aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en u wilt u ook als een goed werkgever naar uw medewerkers opstellen. U krijgt daar tenslotte de inzet van uw personeel voor terug. En dat levert u weer tevreden klanten op.

.

 

GEEN PENSIOENREGELING?

Heeft u geen pensioenregeling voor uw werknemers? Is dit een bewuste keuze of is het er gewoonweg nog niet van gekomen om dit te regelen? Wij kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn. Allereerst bekijken wij of er mogelijk een verplichtstelling geldt voor uw onderneming? Dit is belangrijk omdat u dan later niet voor verrassingen komt te staan, wanneer een Bedrijfspensioenfonds bij u aan de deur klopt. Wanneer dit niet het geval is, bekijken wij samen wat het beste past bij de onderneming en uw medewerkers. Wij kunnen u een voorstel doen voor het opstarten van een passende pensioenregeling voor uw werknemers. De situatie van ondernemingen zonder een pensioenregeling is momenteel zeer actueel. Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op: www.geenpensioen.nl.

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek om samen de mogelijkheden te bezien om gebruik te maken van onze expertise. Wij inventariseren graag met u de aanwezige risico’s voor u, uw bedrijf en uw medewerkers. Samen maken wij een plan op welke manier wij het beste de voorlichting aan uw werknemers kunnen geven. Zo dragen wij, indirect, een steentje bij aan uw tevreden klanten.

InFO VOOR
DE WERKNEMER

DE VERSCHILLENDE INZICHTEN VOOR DE WERKNEMER
 • Inzicht in de pensioenregeling.
 • Inzicht in de pensioenopbouw en de keuzemogelijkheden.
 • Inzicht in de gevolgen van een eigen bijdrage.
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor de partner / het gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
 • Inzicht in de gevolgen van een eventuele waardeoverdracht.
 • Inzicht in de gevolgen voor het inkomen later bij een echtscheiding.
 • Inzicht in het individuele pensioenportaal van de pensioenuitvoerder.
WERKNEMER

Werknemers hebben steeds meer de behoefte aan eenvoudige en duidelijke voorlichting over de aanwezige pensioenregeling en alles wat hiermee te maken heeft.

Door onze ervaring zien wij vaak dat werknemers zich onvoldoende interesseren en laten informeren over hun pensioenregeling. Zeer begrijpelijk omdat er heel veel andere leuke bezigheden zijn. Maar zelfs wanneer mensen vlak bij hun pensioenleeftijd zijn gekomen, besteden zij soms liever meer tijd aan het uitkiezen van een nieuw mobiele telefoon en bijhorend abonnement, dan dat zij zich verdiepen in hun opgebouwde pensioenpot.

Wanneer u samen met een Pensioencoach een paar uur bij uw inkomen voor later stilstaat, dan kunnen vaak duizenden euro’s worden bespaard.

Het is uw eigen geld, dat zo goed mogelijk verdeeld moet worden. Neemt u ook daarvoor eens de nodige tijd. U verdient dat.

VRAAGT U ZICH OOK WEL EENS AF
 • Waar loopt mijn pensioenregeling eigenlijk?
 • Wat betaal ik er zelf voor en wat levert mij dit op?
 • Wat is mijn inkomen later?
 • Wat krijgt mijn gezin wanneer ik overlijdt?
 • Wanneer kan ik stoppen met werken?
 • Pensioenakkoord? Wat is dat en geldt dat ook voor mij?
 • Wat gaat er door het pensioenakkoord voor mij veranderen?

.

 

Allemaal terechte vragen. Zou het niet fijn zijn om daarop een goed antwoord te krijgen?

In een persoonlijk gesprek geeft de Pensioencoach u hierop alle antwoorden en komt uw inkomen voor later misschien wel een stapje dichterbij.

VOORLICHTING

Via werkgevers kunnen wij voorlichtings-bijeenkomsten geven voor (een aantal) werknemers. Tijdens deze bijeenkomsten leggen wij de aanwezige pensioenregeling uit en informeren wij u hoe u meer inzicht in uw eigen inkomen voor later kunt krijgen.
Na deze bijeenkomst weet u precies wat de actualiteiten zijn, wat uw werkgever voor u heeft geregeld en vooral ook waar u op moet letten in uw eigen persoonlijke situatie.

PERSOONLIJK BEZOEK

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom bij ons voor meer informatie over uw persoonlijke financiële situatie. Wij vertellen u dan precies wat wij voor u kunnen betekenen en op welke manier wij u inzicht geven in uw eigen situatie.

Wij informeren u dan bijvoorbeeld over de gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid, het inkomen voor uw partner/gezin en uw eigen inkomen voor later.

Ook kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van een Gouden Handdruk, transitievergoeding, uw stamrecht- of lijfrente-regeling of in een situatie van een erfenis.

Hierdoor krijgt u, als werknemer, nog meer inzicht in uw persoonlijke financiële situatie.

InFO VOOR DE
DIRECTEUR/EIGENAAR

DE VERSCHILLENDE INZICHTEN VOOR DE DIRECTEUR-GROOT-AANDEELHOUDER
 • Inzicht in situatie Pensioen in Eigen Beheer (indien nog van toepassing).
 • Inzicht in de kosten van afstorting van de pensioentoezegging.
 • Inzicht in de situatie van de Oudedagsverplichting.
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor uw partner/gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
 • Inzicht in de verschillen tussen actuariële en commerciële waardering.
 • Inzicht in afdekking financiële gevolgen bij meerdere Directeuren in de onderneming.
 • Inzicht in de gevolgen voor uw inkomen later bij een echtscheiding.
DIRECTEUR/EIGENAAR

Als Directeur Groot Aandeelhouder bent u werkgever en werknemer tegelijk. Dat betekent dat er nog meer op u af komt. U wilt uw doelstellingen van uw eigen bedrijf behalen. U hebt te maken met de wensen en verplichtingen van en naar uw medewerkers. En u wilt ook nog aan uw eigen, persoonlijke situatie denken. Deze verschillende doelstellingen kunnen wel eens tegenstrijdig zijn.

U kunt uw eigen pensioen op verschillende manieren opbouwen. Dit kan bij een verzekeraar en dit kon ook in uw eigen onderneming.  Ook kunt u privé een oudedagsvoorziening opbouwen. In alle gevallen is het belangrijk de voor- én nadelen goed te onderzoeken. Ook wanneer het een tijd geleden is dat u voor een bepaalde vorm heeft gekozen, is het verstandig te kijken of dit nog steeds aansluit bij uw doelstellingen en wensen. Ook is het erg belangrijk om te bezien of u uw doelstellingen en wensen ook daadwerkelijk gaat realiseren.

Vaak is uw accountant hierin een zeer belangrijke gesprekspartner en adviseur. Hij kent tenslotte de financiële kant van uw bedrijf als geen ander. Maar vaak blijven er toch vragen. Wanneer u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Heb ik wel voldoende kapitaal opgebouwd voor het moment dat ik stop met werken?
 • Is de voorziening voor mijn partner en kinderen wel goed geregeld?
 • Heb ik (nog) wel een pensioenregeling en is deze, nu er zoveel wijzigt, nog wel actueel?
 • Zijn er andere en wellicht interessantere oplossingen voor mij?
 • Heb ik, in mijn Eigen Beheer-situatie, wel genoeg geld vrij?
 • Ik heb nu een zogenaamde Oudedagsverplichting maar wat is dat nu precies?

.

 

VRAGEN

Graag nodigen wij u uit om dergelijke vragen aan ons te stellen. Wij kunnen uw aanwezige voorzieningen beoordelen en bekijken of dit nog aan uw wensen, doelstellingen en verwachtingen voldoet. Uiteraard doen wij dit in overleg met uw accountant.

AANVULLEND DIRECTIEPENSIOEN

Alle directeuren (Groot Aandeelhouder) hebben hun pensioenregeling in Eigen Beheer moeten stoppen. Het is echter ook verstandig te bekijken of u nu nog opbouwt voor uw inkomen voor later. U kunt uw pensioenaanspraken namelijk hebben afgekocht of omgezet naar een zogenaamde oudedagsverplichting. Wat betekent dit en op hoeveel inkomen kunt u later dan nog rekenen? Is er voldoende geld in de B.V. om de verplichtingen na te komen? En is er door de afkoop of omzetting nog sprake van een nabestaandenvoorziening voor uw partner en/of kinderen? Wilt u hier meer inzicht in?

Wij kunnen u hierover volledig informeren. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

BELANGRIJK

U vindt het tenslotte belangrijk om te weten of u nu én straks die dingen kunt blijven doen die u leuk vindt.

InFO VOOR DE
ZELFSTANDIG ONDERNEMER

DE VERSCHILLENDE INZICHTEN VOOR DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER
 • Inzicht in lijfrenteberekeningen.
 • Inzicht in de mogelijkheden van de Oudedagsreserve.
 • Inzicht in stakingsfaciliteiten.
 • Inzicht in afdekking financiële gevolgen bij meerdere vennoten (bij VOF).
 • Inzicht in de totale inkomenssituatie later (inclusief voorgaande dienstverbanden).
 • Inzicht in de hoogte van het inkomen voor uw partner/gezin.
 • Inzicht in het bruto- en netto inkomen.
ZELFSTANDIG ONDERNEMER

Een zelfstandig ondernemer wordt veelal ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) genoemd. Hierover zijn veel verschillende meningen. Een zelfstandig ondernemer kan als ZZP’er werken, maar kan ook een eenmanszaak hebben. Wanneer er met een (zakelijke) partner wordt samengewerkt kan er ook sprake zijn van een Vennootschap onder Firma (VOF).  In beide gevallen kan er ook personeel in dienst zijn. Bij een eenmanszaak of VOF kan er dus wel degelijk sprake zijn van personeel in loondienst.

Een van de belangrijkste aspecten is dat er sprake is van een zgn. IB-ondernemer (IB staat voor Inkomstenbelasting). De zelfstandig ondernemer als IB-ondernemer zal, net als een werknemer of directeur (Groot Aandeelhouder) op een bepaald moment ook minder willen gaan werken of uiteindelijk ook met pensioen willen gaan. Ook dan moet er sprake zijn van voldoende geld om van te leven.

Een zelfstandig ondernemer kan niet op dezelfde manier een inkomen voor later opbouwen zoals een werknemer of Directeur Groot Aandeelhouder. Een zelfstandig ondernemer kan (bijna) alleen gebruik maken van de lijfrentemogelijkheden.

Dit betekent dat u een lijfrentekapitaal kunt opbouwen. Dit lijfrentekapitaal zal later, vaak vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, worden omgezet naar een tijdelijke of levenslange lijfrente uitkering.

Daarnaast heeft de zelfstandig ondernemer nog extra lijfrentemogelijkheden. Dit is de zogenaamde (Fiscale) Oudedagsreserve. De oudedagsreserve biedt u de kans om mogelijk wat extra lijfrente ruimte te benutten.

De toepassingen met een lijfrentekapitaal zijn anders dan de mogelijkheden met een opgebouwd pensioenkapitaal of een pensioenaanspraak bij bijvoorbeeld een verzekeraar of bedrijfspensioenfonds. Wij kunnen u hierover alles vertellen.

.

TENSLOTTE

Als laatste kunt u als zelfstandig ondernemer, op het moment dat u met pensioen wilt gaan, uw onderneming wellicht verkopen en uw onderneming dus staken. Op het moment van verkoop wordt door de belastingdienst bekeken of u met de verkoop van uw onderneming winst maakt. Deze winst kan (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. Het is afhankelijk van de hoogte van de (stakings-) winst en uw leeftijd waarop dit gebeurt. De verkoop van uw onderneming is een zeer belangrijke beslissing. Vervolgens is het dan ook aan te raden goed bij de belastinggevolgen van de bedrijfsbeëindiging stil te staan. Dit betekent dus specifiek maatwerk. In de praktijk zal er ook altijd overleg plaatsvinden met uw accountant/administratiekantoor/ boekhouder. Dus ook voor u als zelfstandig ondernemer is het belangrijk uzelf een aantal vragen te stellen:

 • heb ik voldoende kapitaal opgebouwd wanneer ik stop met werken?
 • is de voorziening voor mijn partner en kinderen wel goed geregeld?
 • krijg ik later vanuit een eerder loondienstverband nog inkomen uitbetaald?
 • krijg ik wel voldoende inkomen straks?
 • zijn er andere interessantere oplossingen voor mij?

Graag nodigen wij u uit om dergelijke vragen aan ons te stellen. Wij kunnen uw aanwezige voorzieningen beoordelen en bekijken of dit nog aan uw wensen, doelstellingen en verwachtingen voldoet. Uiteraard doen wij dit in overleg met uw accountant/administratiekantoor/ boekhouder.

InFO VOOR COMPAGNONS

DE VERSCHILLENDE INZICHTEN VOOR COMPAGNONS
 • Inzicht in de risico’s bij compagnons
COMPAGNONS
Er zijn verschillende manieren om met een compagnon samen te werken. De meest bekende samenwerkingsvorm is de Vennootschap onder Firma (VOF). Deze vorm kan voortkomen uit het samengaan  van twee (of meer) eenmanszaken.  Ook kan de VOF een passende bedrijfsvorm zijn wanneer één of meer kinderen in de zaak komen. De kinderen kunnen dan gefaseerd een deel van de onderneming “verkrijgen”. Zeker bij startende ondernemers kan de VOF uit financieel en belastingtechnisch oogpunt interessant zijn. En soms wordt bij het aangaan van deze samenwerkingsvorm ook stil gestaan bij de gevolgen van overlijden van een van de compagnons. Dan is er geld nodig om de erfgenamen van de overleden compagnon uit te kopen.
Wanneer twee (of meer) Directeuren Groot Aandeelhouder via een of meerdere zgn. Holding B.V.’s een onderneming hebben, wordt er zeer weinig stil gestaan bij de risico’s van de achterblijvende compagnon(s) wanneer een van hun mede-eigenaren overlijdt. Ook dan moet(en) de achterblijvende compagnon(s) de erfgenamen uitkopen.  Wanneer er sprake is van een aantal verschillende B.V.’s kan het financiële belang soms aanzienlijk zijn.
COMPAGNONSDEKKING
Zowel bij een samenwerking in een VOF als in de situatie van verschillende B.V.’s met verschillende aandeelhouders, is het uiterst raadzaam het risico van overlijden van een van de aandeelhouders inzichtelijk te maken. Wanneer blijkt dat de achterblijvende compagnon(s) onvoldoende middelen hebben om de erfgenamen uit te kopen, dan kan dit risico worden verzekerd.
Een goed advies is hierbij onontbeerlijk. Het is geen kwestie van het simpel afsluiten van een eenvoudige risicoverzekering. Een juiste waardebepaling van de onderneming is essentieel. Teveel verzekeren kost onnodig geld, te weinig verzekeren kan tot financiële problemen leiden. Ook zal bekeken moeten worden of er gevolgen zijn voor erfbelasting. Een mogelijk oplossing is om in privé een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar ook de B.V. kan een risicoverzekering op het leven van de Directeur Groot Aandeelhouder afsluiten. Wat is nu wijsheid? Aan beide situaties zitten aanzienlijke voor- en nadelen.  Deze keuze moet goed afgewogen worden.  Anders bestaat de kans dat er of veel erfbelasting of veel vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Pas na een goede afweging kan een passende oplossing worden gekozen en desgewenst worden verzekerd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op. Samen met u en uw accountant, administratie-consulent of boekhouder, kunnen wij u hierin adviseren.
Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning
Voor werkgevers, werknemers, particulieren en zelfstandig ondernemers.