INVITAS VOOR U ALS PARTICULIERE KLANT

NOG VER VAN MIJN BED

Wanneer er over pensioen wordt gesproken, zijn vaak de eerste gedachten:

Dat komt nog wel, het duurt toch nog zo lang !
Moeilijk, saai en niet te begrijpen !
 Ik kan er zelf toch niets aan veranderen!

Nadenken over uw geld voor later kan ook best leuk zijn. En waarom lijkt het dan toch zo moeilijk, saai en niet te begrijpen, als er eigenlijk maar drie vragen zijn die voor u belangrijk zijn:

Wanneer krijg ik mijn geld uitbetaald?
Hoeveel krijg ik netto uitbetaald?
Hoe lang krijg ik mijn geld uitbetaald?

De Pensioencoach helpt u om deze drie vragen te beantwoorden. Hiervoor moet veel informatie worden verzameld en is het nodigde rekenwerk nodig. Dat doet de Pensioencoach. Samen selecteren wij de benodigde informatie en bespreken wij uw wensen. Zoals bijvoorbeeld de vraag: “Wanneer wilt u stoppen met werken?” In uw persoonlijke pensioenrapport wordt dit voor u uitgewerkt en ziet u waar u aan toe bent.  

allerlei BELANGRIJKE PERSOONLIJKE afwegingen

Maar nadenken over uw inkomen voor later is slechts één onderdeel. Er kunnen veel meer belangrijke momenten zijn in het leven. Denkt u bijvoorbeeld eens aan:

GEZIN

 • samenwonen/trouwen
 • kinderen
 • scheiden
 • overlijden
 • erfenis

WERK, INKOMEN EN VERMOGEN

 • een nieuwe baan
 • ontslag
 • ziek zijn
 • minder werken of eerder stoppen met werken
 • vermogen uit sparen, beleggen of erfenis

WONING

 • een nieuwe woning
 • verhuizen
 • wel of geen hypotheek
 • wel of niet aflossen op de hypotheek

Als deze gebeurtenissen kunnen dus gevolgen hebben voor uw financiële situatie, nu en straks. Het is aan te raden hierbij goed stil te staan, soms al vóóraf maar zeker op het moment dat bepaalde omstandigheden zich voordoen.

INZICHT IN UW INKOMEN VOOR LATER

Wij geven u inzicht in uw inkomen voor later, over de hoogte van uw pensioenuitkering en de mogelijkheden hiermee. Wij laten u zien hoeveel netto geld u straks gaat ontvangen. Ook geven wij u interessante tips en adviezen over het zo optimaal mogelijk gebruik maken van uw opgebouwde “pot met geld”. Het is tenslotte uw eigen geld waar u later uw inkomen uit gaat ontvangen. En misschien kunt u dan ook nog eerder stoppen met werken.

EEN GEGARANDEERDE PENSIOENUITKERING OF DOORBELEGGEN NA DE PENSIOENDATUM?

In veel pensioenregelingen wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal wordt, op het moment dat u stopt met werken, omgezet naar een levenslange pensioenuitkering. U heeft hierbij verschillende keuzes. U kunt kiezen voor een volledig gegarandeerde pensioenuitkering. Omdat de rente echter zo laag staat, kan een alternatief zijn om door te beleggen na uw pensioendatum. Dit betekent dat uw pensioenuitkering dan niet gegarandeerd is, maar dat u kunt profiteren van de resultaten van doorbeleggen.

Dit is een belangrijke keuze. En deze keuze moet wel bij u passen en verantwoord zijn. Want de uitkering kan stijgen, wanneer het met de beurs goed gaat. Maar ook kan de uitkering dalen, wanneer de rendementen minder goed zijn. De Pensioencoach maakt deze mogelijkheden en verschillen voor u inzichtelijk. En samen bepalen wij of het een verantwoorde keuze is.

LIJFRENTE

Veel mensen hebben een lijfrente voorziening. Dit is veelal een lijfrenteverzekering of een lijfrente spaar- of beleggersrekening. Wat kunt u hiermee? De regels zijn de laatste jaren veelvuldig aangepast. De oude toepassingsmogelijkheden kunnen veranderd zijn. Wij vertellen u alles over de mogelijkheden met uw opgebouwde lijfrentekapitaal.

GOUDEN HANDDRUK – STAMRECHT – STAMRECHT B.V.

Tegenwoordig moet over een transitievergoeding direct belasting worden betaald. Een ontslagvergoeding van vóór 2014 kan nog “geparkeerd” staan in een stamrecht B.V. , bij een bank of bij een verzekeraar.  Dit “geparkeerde” kapitaal kan op vele momenten worden omgezet naar een stamrechtuitkering. Een veel voorkomende oplossing is om de uitkering te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Een andere oplossing is om de uitkering te gebruiken als aanvulling op uw pensioeninkomen. Het is hierbij van belang de mogelijkheden en gevolgen voor belastingheffing goed te (laten) bekijken. Wanneer er sprake is van een Stamrecht B.V. zijn er zeker extra aandachtspunten. Zo kunt u de uitkering uit de Stamrecht B.V. laten uitbetalen, maar u kunt de uitkering ook door een bank of verzekeraar laten doen. Wij maken u de verschillen inzichtelijk en informeren u over de verschillende gevolgen voor de te betalen belastingen. Wanneer er sprake is van een stamrecht B.V. is het uiterst belangrijk om vooraf met elkaar de mogelijkheden te bespreken. Een mogelijke zgn. “fiscale vrijval” ligt op de loer, waardoor u dit wel duizenden euro’s vennootschapsbelasting kan gaan kosten. Advies hierbij is dus zeer wenselijk!

SAMENLOOP VERSCHILLENDE INKOMENS

Om u een goed beeld te geven van uw toekomstige inkomen verwerken wij alle inkomensonderdelen (uw pensioenuitkeringen van verschillende uitvoerders, uw eventuele stamrecht- of lijfrente-uitkering en uw AOW-uitkering) tot één bruto- en netto maandinkomen. Op basis van het gewenste netto besteedbare inkomen verdelen wij de verschillende uitkering zo, dat dit het beste aansluit bij uw (te verwachten en gewenste) uitgaven.

Om een juist beeld te krijgen van het gezamenlijke gezinsinkomen kan ook het inkomen van de partner worden meegenomen. En uiteraard geven wij u ook inzicht in het inkomen voor uw partner/gezin, in het geval dat u overlijdt.

VERGELIJKING VAN AANBIEDERS

Wanneer u uw pensioen-, lijfrente- en/of stamrechtkapitaal wilt gaan omzetten naar een uitkering, dan kunt u vaak kiezen voor verschillende aanbieders. Wij bespreken met elkaar waar uw voorkeur naar uitgaat en maken dan een vergelijking van de verschillende aanbieders. Hierbij kijken wij naar het best passende aanbod. Wij kijken hierbij naar de hoogte van de uitkering die u gaat ontvangen. Ook maken wij een afweging tussen een zekere uitkering of een uitkering afhankelijk van beleggen (als dit bij u past) en kijken ook of desbetreffende aanbieder aan alle verplichtingen kan voldoen.

Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning
Voor werkgevers, werknemers, particulieren en zelfstandig ondernemers.