INVITAS IS ER VOOR WERKGEVERS, WERKNEMERS, PARTICULIEREN EN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Diverse documenten

 

Op deze pagina vindt u verschillende documenten die u inzicht geven in onze dienstverlening. Dit zijn de Dienstverleningsdocumenten, de Dienstenwijzer en de Algemene Voorwaarden.

Ook vindt u hier een aantal documenten met meer informatie over diverse onderwerpen. Staat het onderwerp van uw interesse hier niet bij?  Vraag het ons dan.   

EEN OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

DIENSTENWIJZER

In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over Invitas, onze dienstverlening en op welke gebieden wij u kunnen en mogen adviseren. Ook vindt u hier de gegevens met betrekking tot onze AFM- registratie en de contactgegevens van het KiFiD.

Klik hier en u gaat naar de Dienstenwijzer.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PENSIOEN

Het Dienstverleningsdocument Pensioen is vooral gericht op het tot stand komen van een pensioenregeling in de sfeer Werkgever – werknemer. De pensioenregeling komt dan tot stand via de werkgever. Het mag duidelijk zijn dat de werkzaamheden voor een grotere onderneming met meer personeelsleden meer tijd vergen dan voor een kleiner bedrijf. Er zijn echter ook een aantal werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden die niet afhankelijk zijn van de bedrijfsgrootte. Het Dienstverleningsdocument geeft dan ook een gemiddelde aan en is gebaseerd op een MKB-onderneming.

Een werknemer kan echter ook een specifieke pensioenvraag hebben. Dan is echter dit dienstverleningsdocument minder geschikt.

Klik hier en u gaat naar het Dienstverleningsdocument Pensioen.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RISICO’S AFDEKKEN

Het Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken is vooral gericht op het particuliere advies met betrekking tot een overlijdensrisicoverzekering.  Het is in uw belang om zorgvuldig de gewenste of noodzakelijke hoogte van een overlijdenskapitaal te bepalen. Een te hoog kapitaal leidt tot een te hoge premie, een te laag kapitaal leidt tot mogelijk een financieel tekort ingeval een overlijden plaatsvindt. Een goede analyse is belangrijk alvorens een risicoverzekering af te sluiten.

In geval er sprake is van een compagnonsverzekering sluit het Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken minder goed aan op de vraag. Het bepalen van een passende hoogte van de verzekerde kapitalen is aanzienlijk complexer omdat de waarde van de onderneming bepaald moet worden. Ook zal vaak met met accountant – belastingconsulent – boekhouder afstemming moeten plaatsvinden. Per situatie is ook hier sprake van maatwerk.

Klik hier en u gaat naar het Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERMOGEN OPBOUWEN

Het Dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen is vooral gericht op het advies met betrekking tot de opbouw of aanwending van lijfrente (-kapitaal).

Klik hier en u gaat naar het Dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier en u gaat naar de Algemene Voorwaarden.

COOKIESVERKLARING

Om u inzicht te geven wat er gebeurt met uw gegevens wanneer u inlogt op deze site, is de Cookiesverklaring opgenomen.

Klik hier en u gaat naar de Cookiesverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Wij realiseren ons dat wij, voor ons advies aan u en de hieruit voortkomende eventuele bemiddeling, over zeer veel bedrijfsmatige en/of persoonlijke gegevens beschikken. Al deze gegevens zijn echter noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren. Als Gecertificeerd Pensioen Adviseur zijn wij (naast de wettelijk verplichting) genoodzaakt om deze gegevens op te vragen en te verwerken. Het is eigenlijk overbodig te melden dat wij met al uw gegevens zorgvuldig omgaan en deze niet ongewild aan derden beschikbaar zullen stellen.

Klik hier en u gaat naar de Privacyverklaring.

Maatwerk Privacyverklaring

Wanneer u dit op prijs stelt zijn wij bereid om een maatwerk privacyverklaring op te stellen. In de praktijk merken wij dat dit door ondernemers op prijs wordt gesteld wanneer, als voorbeeld, concurrentiegevoelige informatie of ondernemingsplannen worden uitgewisseld. Wij zullen dan een maatwerk privacyverklaring in onderling overleg opstellen.

OVERIGE INFORMATIEVE DOCUMENTEN
Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning
Voor werkgevers, werknemers, particulieren en zelfstandig ondernemers.